انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

افزایش گاز

افزایش ۲۳۷ درصدی قیمت گاز در کشورهای اروپایی
۱۴۰۱-۰۲-۲۰

افزایش ۲۳۷ درصدی قیمت گاز در کشورهای اروپایی

بر اساس آخرین داده‌های اداره آمار استونی، شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور طی ماه آوریل شاهد افزایش چشمگیر...

ادامه مطلب