انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

افزایش ۱۵ برابری بهای گاز مایع در اروپا

افزایش ۱۵ برابری بهای گاز مایع در اروپا

تغییرات آب و هوایی، جنگ در اوکراین و تورم سبب افزایش بهای انرژی در اروپا شده است. اما عامل دیگر در دریا قرار دارد. درخواست برای گاز مایع به شدت افزایش یافته است. هم اکنون کشتی‌های کافی برای حمل آن وجود ندارد.

گریگوس خیراداکیس، کارشناس اقتصاد دریایی در این باره می گوید: دلیل کمبود کشتی در حال حاضر به خاطر این است که بار و فاصله‌ای که باید حمل شود دو برابر شده است. اروپا هم اکنون برای آمریکا مهم شده است. برای این موضوع به کشتی نیاز است. اروپا باید هم اکنون گاز مایع مورد نیاز خود را از خاورمیانه (غرب آسیا) و قطر تامین کند. به همین خاطر مابه گاز مایع بیشتری نیاز داریم.

وقتی که روسیه انتقال گاز طبیعی را از خط لوله گاز نورد استریم دو کاهش داد، اروپا ۱۸۰ درجه به طرف گاز مایع متمایل شد. اما دیگر بازارهای بزرگ گاز مایع همانند کره جنوبی و ژاپن هم اقدامی مشابه را انجام می‌دهند و این موضوع سبب شده است که تامین کنندگان گاز مایع نتوانند پاسخگوی وضعیت موجود باشند. این موضوع سبب ایجاد رقابت بین اروپا و آسیا بر سر به دست آوردن این محموله‌های باارزش باشیم. این موضوع سبب می‌شود که حتی هزینه‌ها چند برابر شود. بهای گاز مایع هم اکنون ۱۵ برابر بیشتر از بهای آن در ابتدای سال است. اما به خاطر کمبود کشتی برای حمل آن هم کاهش نیافته است.

گریگوس خیراداکیس در ادامه گفت: افزایش بهای انرژی به خاطر افزایش بهای حمل و نقل نیست. اما باید بگوییم که بهای حمل و نقل دو برابر شده است. اما بهای گاز مایع ۱۴ تا ۱۵ برابر افزایش یافته است. این به خاطر کمبود منابع است. قطعا نمی‌توانید حجم خط لوله گاز نورد استریم یک و دو را با یک کشتی جایگزین کنید.

بیشتر برقی که در این کشتی‌ها مصرف می‌شود از گاز روسیه تامین می‌شود. این همان گازی است که خانه‌های ما را گرم می‌کند. در حال حاضر هوا در یونان گرم است و این وضعیت برای یک یا دوماه دیگر هم اینگونه خواهد بود. اما با نزدیک شدن به زمستان مردم دستگاه‌های گرم کننده خود را روشن می‌کنند. اما اینکه هزینه چقدر بالا باشد، یک نگرانی دیگر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *