انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

پارس جنوبی

آمادگی پارس جنوبی در تولید حداکثری گاز در فصل زمستان
۱۴۰۰-۰۸-۱۵

آمادگی پارس جنوبی در تولید حداکثری گاز در...

آمادگی پارس جنوبی در تولید حداکثری گاز در فصل زمستان «محمد مشکین‌فام» در جریان بازدید هفتگی از طرح‌های در حال...

ادامه مطلب