انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

قطع گاز

خطر قطع کامل گاز روسیه را به صدا در آورد
۱۴۰۱-۰۴-۱۶

خطر قطع کامل گاز روسیه را به صدا...

خطر قطع کامل گاز روسیه را به صدا در آورد اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه درباره...

ادامه مطلب
روسیه گاز دانمارک را قطع می‌کند
۱۴۰۱-۰۳-۱۲

روسیه گاز دانمارک را قطع می‌کند

  بر اساس گزارش‌ها، این تصمیم روسیه پس از آن اتخاذ شد که دانمارک پرداخت بهای گاز وارداتی از روسیه...

ادامه مطلب
گاز واحدهای سیمانی قطع شد
۱۴۰۰-۰۸-۲۳

گاز واحدهای سیمانی قطع شد

گاز واحدهای سیمانی قطع شد نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه از هفته گذشته با...

ادامه مطلب