انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

سامانه

سامانه نشت یاب از راه دور برای شناسایی گاز ساخته شد
۱۴۰۰-۰۱-۳۰

سامانه نشت یاب از راه دور برای شناسایی...

سامانه نشت یاب از راه دور برای شناسایی گاز ساخته شد سورنا ستاری معاون علمی و فناوری از بخش‌های مختلف...

ادامه مطلب