انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

تحریم روسیه

تحریم نفت و گاز روسیه از طرف آمریکا
۱۴۰۰-۱۲-۱۲

تحریم نفت و گاز روسیه از طرف آمریکا

به گفته بایدن، روسیه شهروندان اوکراینی را مورد هدف قرار داده و واشنگتن از هیچ تلاشی برای کمک به اوکراین...

ادامه مطلب