انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

افزایش قیمت

قیمت گاز در اروپا از مرز ۱۶۰۰ دلار عبور کرد
۱۴۰۰-۰۹-۲۷

قیمت گاز در اروپا از مرز ۱۶۰۰ دلار...

قیمت گاز در اروپا از مرز ۱۶۰۰ دلار عبور کرد بر اساس داده های منتشر شده در بورس بین قاره‌ای...

ادامه مطلب