انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

سرکار خانم حورا فروزان

۰۹۳۶۵۹۷۶۷۶۹

h.fourozan@gmail.com

انجام کلیه امور مربوط به رتبه بندی :

اخذ رتبه

تمدید رتبه

واگذاری رتبه

تامین مهندس

اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکار

انجام کلیه امور ثبتی ازجمله :

تاسیس تمامی شرکتها (سهامی خاص ، مسئولیت محدود ، موسسات تجاری و غیر تجاری ) تعاونی ها

تغییرات تمامی شرکتها (سهامی خاص ، مسئولیت محدود ، موسسات تجاری و غیر تجاری) تعاونی ها

اخذ کارت بازرگانی

ثبت برند و لوگو

اخذ پلمپ دفاتر