انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

خدمات ساخت ایستگاه

جهت استفاده از تخفیفات ویژه انجمن با شماره  ۰۲۱۷۱۰۵۷۷۱۰ تماس حاصل نمایید

 

 

لیست شرکت های خدمات ساخت ایستگاه

نام و نام خانوادگیشماره تماس
مجید نجفی۰۹۱۲۱۲۳۰۸۵۸
اشکبوس خانی۰۹۳۶۱۶۱۴۸۷۱
فرامرز رشیدی۰۹۱۲۱۵۰۶۴۷۷
سعید قراگزلو۰۹۱۲۲۱۲۲۹۹۵ - ۰۹۳۶۲۱۲۲۹۹۵
آرش اردشیری۰۹۱۲۵۸۳۲۹۸۹
مهدی محمودی۰۹۱۲۲۶۱۴۹۶۰
موسی فردوسی۰۹۱۲۱۲۱۷۲۱۰