انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

انتصاب

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران منصوب شد
۱۴۰۰-۰۹-۰۹

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران منصوب...

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران منصوب شد معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی ولی‌الله دینی را به‌عنوان مدیر...

ادامه مطلب