انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

اروپا

خطر قطع کامل گاز روسیه را به صدا در آورد
۱۴۰۱-۰۴-۱۶

خطر قطع کامل گاز روسیه را به صدا...

خطر قطع کامل گاز روسیه را به صدا در آورد اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه درباره...

ادامه مطلب
روسیه بر آمادگی ارسال بدون وقفه گاز به اروپا تاکید نموده
۱۴۰۰-۰۹-۰۲

روسیه بر آمادگی ارسال بدون وقفه گاز به...

روسیه بر آمادگی ارسال بدون وقفه گاز به اروپا تاکید نموده دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین امشب  در گفت و...

ادامه مطلب