انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

ممیزی انرژی

براساس توافقات بعمل آمده مابین شورای مدیران و شرکت ملی گاز و  معاونت بازرسی و بهره برداری استانها در خصوص فرآیند و روند نحوه بررسی تخصیص و تأمین گاز متقاضیان و کلیه واحدها و صنایع انرژی بر ، شهرک ها و نواحی صنعتی ، مجتمع های کشاورزی ، دامداری گلخانه ای… بیش از ۲۵۰۰ و کمتر از ۱۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت منشعب از خطوط توزیع و تغذیه فرمها و مستندات ذیل جهت بررسی و تخصیص گاز الزامی شده است.

  • درخواست متقاضی به همراه میزان گاز درخواستی
  • مجوزات و مدارک تاسیس و احداث واحد متقاضی یا پروانه بهره برداری
  • مدارک و مستندات برآورد میزان گاز مطابق نوع و میزان محصولات مندرج در مجوزات مربوطه
  • فرم بهینه سازی مصرف گاز
  • گزارش بررسی اولیه شرکت گاز استان در خصوص تامین گاز واحد متقاضی با توجه به زیرساختهای منطقه و فرم پرسشنامه متقاضیان تامین گاز
  • فرم خلاصه اطلاعات ملزومات گازرسانی
  • فرم مشخصات دستگاه‌های CGS

پس از تکمیل و تائید مستندات فوق جهت اقدامات بعدی به کارگروه مربوطه ارائه خواهد شد.

همچنین اطلاعات مرتبط با کلیه ایستگاههای تقلیل فشار CGS و CGS-TBS سطح استان (شهری / روستایی) و صنعتی را به تفکیک و به همراه اطلاعات کلیه مصرف کنندگان مشترکین عمده و نوع مصرف و تعهدات قراردادی ایجاد شده مطابق جداول تعیین شده و دستور العمل ابلاغی به معاونت بازرسی و بهره برداری ارسال خواهد شد.

 

انجمن مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

در تمامی مراحل مشاوره ، برآورد و ممیزی انرژی و تکمیل فرمها و اسناد

لازم ، با کارشناسان حرفه‌ای همراه شما خواهد بود

با ما تماس بگیرید

تلفن : ۰۲۱۷۷۶۰۷۲۸۹

واتساپ و ایتا : ۰۹۰۵۶۶۴۹۷۰۷

نشانی : شهید مطهری – ترکمنستان – سه‌راه ملک – ساختمان اداری ملک – پلاک ۲۰ – طبقه سوم – واحد ۷

 

 

فرم برنامه زمانبندی بهره برداری از فاز های طرح : دانلود فایل

فایل فرم تامین خوراک گاز :دانلود فایل

فایل  فرم شماره ۴ : دانلود فایل