انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

لیست جوشکاران گازرسانی به صنایع

 

جهت استفاده از تخفیفات ویژه انجمن با شماره  ۰۲۱۷۱۰۵۷۷۱۰ تماس حاصل نمایید

 

دانلود فرم درخواست ثبت نام جوشکاران

نام و نام خانوادگیتلفنجوشکاری پلی اتیلن - فلزی-فولادیفشار قوی - ضعیف
محمد غفاری۰۹۳۰۵۰۴۱۵۴۱جوشکاری فلزی - پلی اتیلنفشار قوی
بهنام پاشایی۰۹۱۲۳۱۵۰۴۶۳جوشکاری فلزیفشار قوی
مازیار خانی۰۹۱۲۵۸۵۵۶۹۲جوشکاری فولادیفشار قوی
مسعود خانی۰۹۱۹۶۰۳۵۷۹۲جوشکاری پلی اتیلنفشار قوی
هادی شعبانی۰۹۱۲۶۹۰۵۶۴۷جوشکاری فلزیفشار قوی