وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 209,092
حجم معاملات : 6,888B
ارزش معاملات: 33,773B
ارزش بازار : 49,357,441B
تعداد نماد مثبت : 172
تعداد نماد منفی : 219
شاخص کل بورس

1,313,853.11
(4860.78)      (0.37%)
1401/07/12   17:27
شاخص کل فرابورس

17,919.93
(138.60)      (0.77%)
1401/07/12   17:02
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 115,213
حجم معاملات : 3,123B
ارزش معاملات : 72,626B
ارزش بازار : 9,744,578B
تعداد نماد مثبت : 171
تعداد نماد منفی : 135